Prameň v areáli kúpeľov Herľany © hiking.sk & autor