Prameň vo Svidovskom sedle pod Ohnišťom, vítané osvieženie © hiking.sk & autor