Pramenná oblasť Bieleho Váhu » pozri na mape © hiking.sk & autor