Praslička pokrýva veľkú časť hladiny © hiking.sk & autor