Pravdepodobne Spečený val na trase naučného chodníka © hiking.sk & autor