Pre porovnateľnosť výsledkov sme použili pri teste bežnú propán-butánovú zmes 30/70. © hiking.sk & autor