Pre zaujímavosť pohľad na Suchý vrch v jeseni © hiking.sk & autor