Prebudili sa aj zubačky žliazkaté © hiking.sk & autor