Prechod do členitejšej krajiny © hiking.sk & autor