Prechod vybudovaný cez Múraný potok » pozri na mape © hiking.sk & autor