Predĺžená strecha na západnej strane vytvára terasu © hiking.sk & autor