Pred Križnými cestami nad Hermanovcami nad Topľou © hiking.sk & autor