Pred nami hradný vŕšok Zámčisko a za ním Stráž © hiking.sk & autor