Pred nami sú Plášťovce, tam vľavo vzadu je naša planina © hiking.sk & autor