Pred vstupom do lesa sa naposledy pozerám na údolie Hnilca v okolí Nálepkova © hiking.sk & autor