Predné Meďodoly cestou na Veľkú Svišťovku © hiking.sk & autor