Predné Meďodoly od potoka pri Zelenom plese © hiking.sk & autor