Predný Salatín a za ním Osobitá © hiking.sk & autor