Predný hrebeň s Homôľkou a zadný s vrchom Buče a sedlom pod Magurou © hiking.sk & autor