Prekážky na chodníku pred sedlom Pinkovie Viechy © hiking.sk & autor