Prekrásny výhľad na zubaté Roháče od Baranca po Deravú, vľavo i Smrek © hiking.sk & autor