Prekreslené línie masívu Ďumbiera ma neustále fascinovali © hiking.sk & autor