Prevažne skalnatý terén nad sedlom striedajú trávnaté plochy © hiking.sk & autor