Prezident T. G. Masaryk pri strome slobody (archív Nadácie Partnerství) © hiking.sk & autor