Pri bližšom pohľade vidno na skale značku © hiking.sk & autor