Pri menšom naplnení vnútornej komory padne vrchlík nižšie a čelné popruhy voľne plantajú © hiking.sk & autor