Pri pochode hrebeňom na Kotliská sa hmla na chvíľu pretrhla © hiking.sk & autor