Pri vodných stavidlách - zdrojová hať Lomnistá pre hydroelekráreň Jasenie » pozri na mape © hiking.sk & autor