Pri vstupe do lokality geologického prieskumu na lokalite Varheď © hiking.sk & autor