Priblížené na ranný Lom nad Rimavicou © hiking.sk & autor