Prichádzame do Osturne, na pozadí sú vidno terasovité políčka © hiking.sk & autor