Priečelie (foto Danka Tomášiková) © hiking.sk & autor