Prielom Váhu – Kraľoviansky meander zo Zadného Šípa © hiking.sk & autor