Priesmyk Branisko - peši z motorestu sme ísť nechceli © hiking.sk & autor