Pripája sa cyklistický chodník z Varína © hiking.sk & autor