Pritlačením na špongiu sa otvorí ventil, aby mohla tiecť impregnácia © hiking.sk & autor