Prostredné Spišské pleso a Téryho chata v ostrom protisvetle © hiking.sk & autor