Prostredné Spišské pleso pod Pfinnovou kopou © hiking.sk & autor