Provizórna lávka nad Bebravou v Krásnej Vsi © hiking.sk & autor