Provizórny vešiak (sušiak) v staničnej budove © hiking.sk & autor