Pyšné sedlo a jeden z mála dnešných oblakov © hiking.sk & autor