Pyramídovitý Rakytov vo večernom tichu z Južného Rakytovského sedla © hiking.sk & autor