Ráno sme smerovník opálili a druhý raz natreli © hiking.sk & autor