Rázcestie do Pošovej a Zelenskej Mlynnej doliny © hiking.sk & autor