Račkova dolina, foto Peter Straka © hiking.sk & autor