Rašelinisko na Prednej Poľane nad horským hotelom Poľana © hiking.sk & autor