Rakytovská vrcholovka s krížom nesmie chýbať © hiking.sk & autor