Rakytovské ranné zázraky občas dopĺňalo aj vidmo © hiking.sk & autor