Ranný tanec hmiel nad Poráčskou dolinou, vpravo planina Slovinská skala © hiking.sk & autor