Ranným slnkom nasvietené kopce, v strede Turski žleb (Turecký žľab) © hiking.sk & autor